Nieuws

 • Extra keuring ingelast

  Extra keuring ingelast

  Er is een extra keuring ingelast op 22 juli te Zwijndrecht. Voor meer informatie zie ook programma Beveiligingshond.

 • Zomerstop 2015

  Zomerstop 2015

  Van 1 juli t/m 31 augustus zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop. We wensen jullie allen alvast een fijne vakantie toe.

 • Nieuwe berekening Top 10

  Nieuwe berekening Top 10

  De top 10 zal voor de wedstrijd 2015 worden geselecteerd uit de combinaties met het hoogte aantal punten 2014 en 2015 tot aan de zomerstop.

  In de toekomst zal de top 10 bestaan uit de 10 combinaties met het hoogste aantal punten na de zomerstop tot aan de eerstvolgende zomerstop.

   

 • Ledenvergadering 2015

  Ledenvergadering 2015

  De jaarlijkse ledenvergadering van de NBvdD zal worden gehouden op Woensdag 13 mei 2015. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.

  Locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, Harderwijk.

  Aanvang ledenvergadering: 13:30 uur

  Agenda
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen vorige vergadering.
  3. Verslag van de penningmeester.
  4. Kiezen kascontrolecommissie.
  5. Bestuursverkiezingen: F.C. Quaedackers, A.P.M. Streng en M. Rubie zijn aftredend. In principe stelt M. Rubie zich niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich tot vóór het begin van de vergadering opgeven bij de secretaris.
  6. Landelijke wedstrijd.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

 • Foto's keuring Veendam 5 maart 2015

  Foto's keuring Veendam 5 maart 2015

  Op donderdag 5 maart 2015 werd er een keuring gehouden in Veendam. Er werden enkele foto's gemaakt en deze zijn terug te vinden via het menu onder "interactief", of kijk hier om er meteen naar toe te gaan.

  Lees meer

Meer nieuws

Agenda

NBvdD Poll

Heeft u behoefte aan een praktijkwedstrijd georganiseerd door de NBvdD?

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.