Nieuws

 • Aanvang keuring Overveen gewijzigd

  Aanvang keuring Overveen gewijzigd

  De keuring in Overveen op zaterdag 9 juni zal beginnen om 9 uur 's morgen i.v.m. de verwachte drukte in de badplaats.
 • Ledenvergadering 2018

  Ledenvergadering 2018

  De jaarlijkse ledenvergadering van de NBvdD zal worden gehouden op Woensdag 9 mei 2018. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.

  Locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, Harderwijk.

  Aanvang ledenvergadering: 13:00 uur

  Agenda
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn dhr. G. Steng en F. Quaedackers. Beiden stellen zich herkiesbaar. Dhr. J. Zwart uit Harderwijk heeft te kennen gegeven zich kandidaat te willen stellen voor een bestuursfunctie.
  3. Verslag van de kascontrolecommissie.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

  Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering verkiesbaar stellen. Zij kunnen zich opgeven bij de bondssecretaris. (secretaris@dediensthond.nl)
   

 • 5 nieuwe keurmeesters geslaagd voor de theorie

  5 nieuwe keurmeesters geslaagd voor de theorie

  Het bestuur feliciteert de heren J. Zwart, N. Janssens, S. Guldener, E. Schippers en B. Koster. Zij zijn op dinsdag 27 maart geslaagd voor het theoretische gedeelte van de opleiding tot keurmeester en vervolgen de opleiding met het praktische deel.

  U komt deze heren op de diverse keuringen tegen waar zij met de keurmeesters “meekeuren".

 • Geslaagd

  Geslaagd

  Vrijdag 2 maart is Gert Kampjes geslaagd als keurmeester speurhond explosieven. Gert, van harte gefeliciteerd!

 • Voorlopige Ranking Kampioenschap 2017 / 2018 NBvdD

  Voorlopige Ranking Kampioenschap 2017 / 2018 NBvdD

  Voorlopige Ranking

  Geleider

  Naam hond

  Punten

  R.H. Lebbink Hummer 340
  I. Kouwenhoven Cola 336
  J.M.M. Slangen Denzel 336
  L. v.d. Veen Destin 335
  Y. v.d. Ven Kyta 334
  W.J. Kappert Raaf 332
  M.J. v.d. Bosch Baylee 329
  P. Hoekstein Aras 326

  Mocht ik een combinatie over het hoofd gezien hebben die in 2017 / 2018, 325 punten of meer heeft behaald op een keuring van de NBvdD, dan graag even melden aan het emailadres van de NbvdD Speurhonden (speurhonden@dediensthond.nl).

  Namens deze,
  A.F. Stoffer

Meer nieuws

Agenda

Merchandise NBvdD

Op verzoek van onze leden zijn er nu stickers en USB sticks beschikbaar.
- Stickers met logo NBvdD (€ 2,50 per stuk incl. verzendkosten)
- USB sticks van 8 GB (€ 8,50 per stuk incl. verzendkosten)

Te bestellen door het totale bedrag over te maken op rekening NL24INGB0001135167 ten name van Nederlandse Bond voor de Diensthond onder vermelding van de gewenste artikelen en uw lidmaatschapsnummer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.