Nieuws

 • Nieuwe berekening Top 10

  Nieuwe berekening Top 10

  De top 10 zal voor de wedstrijd 2015 worden geselecteerd uit de combinaties met het hoogte aantal punten 2014 en 2015 tot aan de zomerstop.

  In de toekomst zal de top 10 bestaan uit de 10 combinaties met het hoogste aantal punten na de zomerstop tot aan de eerstvolgende zomerstop.

   

 • Ledenvergadering 2015

  Ledenvergadering 2015

  De jaarlijkse ledenvergadering van de NBvdD zal worden gehouden op Woensdag 13 mei 2015. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.

  Locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, Harderwijk.

  Aanvang ledenvergadering: 13:30 uur

  Agenda
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen vorige vergadering.
  3. Verslag van de penningmeester.
  4. Kiezen kascontrolecommissie.
  5. Bestuursverkiezingen: F.C. Quaedackers, A.P.M. Streng en M. Rubie zijn aftredend. In principe stelt M. Rubie zich niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich tot vóór het begin van de vergadering opgeven bij de secretaris.
  6. Landelijke wedstrijd.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

 • Vrolijk Pasen

  Vrolijk Pasen

  We wensen u namens de NBvdD een vrolijk Pasen.
   

 • Foto's keuring Veendam 5 maart 2015

  Foto's keuring Veendam 5 maart 2015

  Op donderdag 5 maart 2015 werd er een keuring gehouden in Veendam. Er werden enkele foto's gemaakt en deze zijn terug te vinden via het menu onder "interactief", of kijk hier om er meteen naar toe te gaan.

  Lees meer
 • Ledenpassen NBvdD 2015

  Ledenpassen NBvdD 2015

  De ledenpassen NBvdD voor 2015 zijn gemaakt en verzonden. Uiterlijk zaterdag 24-01-2015 moet een ieder deze pas hebben ontvangen. Mocht u geen ledenpas hebben ontvangen dan heeft u waarschijnlijk (nog) geen contributie voor 2015 betaald danwel is de automatische incasso gestorneerd.
  Verzoek aan een ieder voordat hij/zij gaat bellen of mailen, de bankrekening te checken of de contributie mogelijk is gestorneerd. Indien dit het geval is, s.v.p. (opnieuw) de contributie voor 2015 a € 35,00 + i.v.m. te late betaling en de verwerking hiervan, € 10,00 administratiekosten (totaal dus € 45,00) overmaken op rekeningnummer NL24INGB0001135167 t.n.v. penningmeester Ned. Bond v.d. Diensthond, te Sevenum.
   

Meer nieuws

Agenda

NBvdD Poll

Heeft u behoefte aan een praktijkwedstrijd georganiseerd door de NBvdD?

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.