De Nederlandse Bond voor de Diensthond heeft zich ten doel gesteld het,
namens de overheid, certificeren van gebruikshonden werkzaam bij
particuliere beveiligingsbedrijven en buitengewone opsporingsambtenaren.


N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
E

B
O
N
D

V
O
O
R

D
E

D
I
E
N
S
T
H
O
N
D