Nieuws

 • Extra keuring ingelast

  Extra keuring ingelast

  Voor iedereen die nog voor de zomerstop gecertificeerd moet worden is er een extra keuring ingelast op zaterdag 23 juni te Overveen. Aanvang 9.00 uur.
   

 • Zomerstop

  Zomerstop

  Van zondag 1 juli tot maandag 3 september zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop.

  We wensen jullie allen alvast een fijne vakantie toe!


 • Kampioenswedstrijd NBvdD :: Aankondiging

  Kampioenswedstrijd NBvdD :: Aankondiging

  Dit jaar zal op vrijdag 14 september onze kampioenswedstrijd gehouden worden. We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten.

  Adres: Terrein DHV Herderewich, te Harderwijk.

   

 • Ledenvergadering 2018

  Ledenvergadering 2018

  De jaarlijkse ledenvergadering van de NBvdD zal worden gehouden op Woensdag 9 mei 2018. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.

  Locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, Harderwijk.

  Aanvang ledenvergadering: 13:00 uur

  Agenda
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn dhr. G. Steng en F. Quaedackers. Beiden stellen zich herkiesbaar. Dhr. J. Zwart uit Harderwijk heeft te kennen gegeven zich kandidaat te willen stellen voor een bestuursfunctie.
  3. Verslag van de kascontrolecommissie.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

  Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering verkiesbaar stellen. Zij kunnen zich opgeven bij de bondssecretaris. (secretaris@dediensthond.nl)
   

 • 5 nieuwe keurmeesters geslaagd voor de theorie

  5 nieuwe keurmeesters geslaagd voor de theorie

  Het bestuur feliciteert de heren J. Zwart, N. Janssens, S. Guldener, E. Schippers en B. Koster. Zij zijn op dinsdag 27 maart geslaagd voor het theoretische gedeelte van de opleiding tot keurmeester en vervolgen de opleiding met het praktische deel.

  U komt deze heren op de diverse keuringen tegen waar zij met de keurmeesters “meekeuren".

Meer nieuws

Agenda

Merchandise NBvdD

Op verzoek van onze leden zijn er nu stickers en USB sticks beschikbaar.
- Stickers met logo NBvdD (€ 2,50 per stuk incl. verzendkosten)
- USB sticks van 8 GB (€ 8,50 per stuk incl. verzendkosten)

Te bestellen door het totale bedrag over te maken op rekening NL24INGB0001135167 ten name van Nederlandse Bond voor de Diensthond onder vermelding van de gewenste artikelen en uw lidmaatschapsnummer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.