Nieuws

 • Regels voor keuring speurhonden explosieven

  Regels voor keuring speurhonden explosieven

  Keurmeesters, tevens gecommitteerde: Keurmeesters in opleiding:
  A.F. Stoffer A.Boone
  G. Kampjes J. Zwart
  A.P.M. Streng B. Koster
    M. vd Bosch
    E. Zwijnenberg

  De keuringen worden gehouden op iedere 3e vrijdag van de maand met uitzondering van feestdagen en zomer-/winterstop, in Harderwijk of directe omgeving.
  Deelname aan deze keuring geschiedt op inschrijving en moet tenminste in het totaal uit 4 deelnemers bestaan.
  De keuringscommissie bestaat uit 2 keurmeesters. Worden er 2 keurmeesters vanuit de nieuwe opleiding opgesteld, dan is er altijd een gecommitteerde bij de keuring aanwezig om op het verloop van de keuring toe te zien, te weten: de heren Stoffer, Kampjes of Streng.
  De examen stoffen zijn gewaarborgd in beheer bij J. Zwart te Harderwijk, die er zorg voor draagt dat de koffer op de dag van het examen op de keuringslocatie aanwezig is.

  Inschrijving geschiedt door invulling van het formulier Deelname keuring speurhond explosieven met daarbij:
   
  - Een pasfoto van de geleider
  - Een foto van de hond
  - Een kopie van de beveilligings pas zoals op de website staat aangegeven,

  Betaling aan de penningmeester o.v.v. naam van de deelnemer en de vermelding deelname keuring speurhonden.

  De deelnemers worden op de website vermeld onder de door de aanvrager gewenste keuringsdatum.

  Voor vragen over deze keuringen kunt u bellen met de commissaris der keuringen op 0621217200 of mailen naar commissarisderkeuringen@dediensthond.nl

  Ik hoop U zo voldoende te hebben ingelicht.

  De commissaris der keuringen,
  Guus Streng

 • Contributie 2019

  Contributie 2019

  Beste leden,

  De contributie voor 2019 zal in de 2e of 3e week van januari via de automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Wij verzoeken u hier alvast rekening mee te houden.

  Mochten uw bankgegevens in het afgelopen jaar zijn gewijzigd en heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven, doet u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk via het Formulier Wijziging Persoonsgegevens.

  Per 1 januari 2019 zullen wij geen nieuwe lidmaatschapspassen meer verstrekken !!

  U kunt daarover het e.e.a. terugvinden in het nieuwsbericht hieronder.


 • Ledenpassen

  Ledenpassen

  In de bestuursvergadering van 2 november 2018 heeft het bestuur besloten, met ingang van 1 januari 2019 geen ledenpassen meer te verstrekken.

  Ledenpassen waren destijds bedoeld als bewijsmiddel voor contributiebetaling bij een keuring.

  Omdat tegenwoordig bij elke keuring vooraf de contributie- en keuringsbetalingen het lidnummer en persoonsgegevens worden gecontroleerd, heeft de ledenpas geen belang meer.


 • Winterstop

  Winterstop

  Van 23 december 2018 tot 27 januari 2019 worden er geen keuringen gehouden in verband met de winterstop.

   

 • Siercertificaat

  Siercertificaat

  Het bestuur heeft besloten om, op verzoek, siercertificaten te verstrekken.

  Zowel voor het certificaat “Beveiligingssurveillancehond" als voor het certificaat “Speurhond explosieven" kan een siercertificaat worden aangevraagd.
  Een siercertificaat kan men, binnen 2 maanden na het behalen van het certificaat aanvragen bij het keuringsbureau.

  De kosten voor een siercertificaat zijn € 10,-

  Het reeds bestaande certificaat blijft men ontvangen na het behalen van de keuring, zoals tot nu toe het geval was.


Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.