Ledenvergadering 2018

De jaarlijkse ledenvergadering van de NBvdD zal worden gehouden op Woensdag 9 mei 2018. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.

Locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, Harderwijk.

Aanvang ledenvergadering: 13:00 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn dhr. G. Steng en F. Quaedackers. Beiden stellen zich herkiesbaar. Dhr. J. Zwart uit Harderwijk heeft te kennen gegeven zich kandidaat te willen stellen voor een bestuursfunctie.
3. Verslag van de kascontrolecommissie.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering verkiesbaar stellen. Zij kunnen zich opgeven bij de bondssecretaris. (secretaris@dediensthond.nl)
 


Geplaatst op: 18-04-2018