Ledenvergadering 2016

De jaarlijkse ledenvergadering van de NBvdD zal, zoals reeds aangekondigd, worden gehouden op Woensdag 11 mei 2016. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.

Locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, Harderwijk.

Aanvang ledenvergadering: 13:30 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Verslag van de penningmeester.
4. Kiezen kascontrolecommissie.
5. Veranderingen in Reglement Surveillancehond.
6. Bestuur.
7. Landelijke wedstrijd.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.


Geplaatst op: 25-04-2016