Nieuws

 • Zomerstop

  Zomerstop

  Van 15 juli tot en met 25 augustus zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop.


 • Kampioenswedstrijd 2024

  Kampioenswedstrijd 2024

  De kampioenswedstrijd zal in 2024 plaatsvinden op vrijdag 20 september.

 • Ledenvergadering 2024

  Ledenvergadering 2024

  De datum van de ledenvergadering van dit jaar is bekend.

  Deze zal worden gehouden op 15 mei en begint om 13 uur.

  Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.

  De agenda:
   

  1. Opening door de Voorzitter
  2. Notulen vergadering 2023
  3. Verslag kascommissie
  4. Bestuur: Afredend zijn: Streng, Quaedackers en Zwart. Streng en Quaedackers zijn herkiesbaar. Dhr. Zwart is vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu weer uit een oneven aantal.
  5. Voorzitter spreekt over de situatie met betrekking tot de Surveillancehond explosieven en de keuringen daarvan.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 • Keuring Surveillancehond Explosieven

  Keuring Surveillancehond Explosieven

  Justis (www.justis.nl) heeft besloten dat de speurhonden niet onder de beveiligingswerkzaamheden vallen en dus ook niet gebonden zijn aan een verplichte WPBR-vergunning van beveiligingsbedrijven.

  Doordat er momenteel onduidelijkheid is ontstaan omtrent het certificeren van speurhonden explosieven, welke gekoppeld is aan een WPBR-vergunning, heeft de NBvdD besloten om de keuringen "Surveillancehond Explosieven" met onmiddellijke ingang op te schorten totdat er meer duidelijkheid is binnen het ministerie omtrent het WPBR.

 • Contributie 2024

  Contributie 2024

  Beste leden,

  Het nieuwe kalenderjaar staat weer voor de deur. De contributie voor 2024 zal omstreeks 10 januari via de automatische incasso van jullie rekening worden afgeschreven. Wij verzoeken jullie hier alvast rekening mee te houden.

  Mochten de bankgegevens in het afgelopen jaar zijn gewijzigd en is dit nog niet aan ons doorgegeven, doet dit dan s.v.p. zo snel mogelijk!

  Wij wensen jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 2024

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.