Nieuws

 • Agenda Ledenvergadering Woensdag 18 mei 2022

  Agenda Ledenvergadering Woensdag 18 mei 2022

  - Opening door de Voorzitter.

  - Notulen vorige vergadering.

  - Verslag van de kascontrolecommissie door C. de Groot.

  - Bestuursverkiezingen: Aftredend zijn G. Streng, J. Zwart en F. Quaedackers.
  Allen stellen zich herkiesbaar. Niemand heeft zich binnen de gestelde termijn aangemeld om bestuurslid te willen worden.

  - Rondvraag

  - Sluiting.

  De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 mei en begint om 13 uur.

  Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.


   

 • Zomerstop

  Zomerstop

  Van 17 juli tot en met 28 augustus zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop. • Kampioenswedstrijd 2022

  Kampioenswedstrijd 2022

  De kampioenswedstrijd zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 9 september.

  Locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.

  Leden die tussen 2020 en 2022 zoveel punten hebben behaald dat ze in aanmerking komen voor deelname aan de wedstrijd zullen door bestuurslid A. Stoffer worden benaderd met de vraag of ze willen deelnemen.

   

 • Aankondiging ledenvergadering 2022

  Aankondiging ledenvergadering 2022

  De datum van de ledenvergadering van dit jaar is bekend.

  De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 mei en begint om 13 uur.

  Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.

  Aftredende bestuursleden: G. Streng, F. Quaedackers, J. Zwart. Allen stellen zich herkiesbaar. 
  Leden die in stemming willen komen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 15 mei 2022 opgeven bij de secretaris.
   

 • Siercertificaten komen te vervallen per 01-02-2022

  Siercertificaten komen te vervallen per 01-02-2022

  Per 01-02-2022 komen de Siercertificaten te vervallen. Er zullen na deze datum geen nieuwe siercertificaten meer worden uitgereikt.
  Intern zijn wij bezig met een nieuwe stijl voor de huidige certificaten. De nieuwe certificaten komen in een lijn met de geschiktheidsverklaringen.

  Hierdoor hebben wij doen besluiten het Siercertificaat te laten vervallen.


   

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.