Nieuws

 • Winterstop

  Winterstop

  Van 30 december 2022 tot en met 27 januari 2023 worden er geen keuringen gehouden in verband met de winterstop.

 • 64e kampioenschapswedstrijd 2022

  64e kampioenschapswedstrijd 2022

  9 September 2022 te Harderwijk

  Na dat een ieder zich had ingeschreven is de wedstrijd rond 10.00 uur aangevangen met afdeling 1 van het wedstrijd reglement, het surveilleren links, om commanderen en het fietsvolgen, ter afsluiting van dit onderdeel was de vrije sprong over een hindernis nog te doen.
  In het verdere verloop van de dag werden van de diverse andere afdelingen de onderdelen afwisselend door elkaar afgewerkt.
  Zoals het lokaliseren persoon, opzoeken en lokaliseren van grote voorwerpen het afliggen.
  Na de lunchpauze werden de combinaties voorgesteld door de voorzitter van de Nederlandse Bond voor de Diensthond Dhr. D. van der Ley.
  Vervolgens werden de keurmeesters, Mevrouw Sleegers en de Heer Zwart, de helpers de Heren Poppelaars en Poortman, en de overige functionarissen aan het publiek voorgesteld.

  Aan het einde van deze voorstellingsronde werden een aantal personen gelauwerd met het feit dat ze een jubileum te vieren hadden.
   

  Naam jubilaris Jubileum
  Guus Streng 43 jaar
  Ron van Dijk 43 jaar
  Cees de Groot 42 jaar
  Gert Kampjes 40 jaar
  Alfred Stoffer 40 jaar
  Henk Hondebrink 26 jaar
  Nico Klaassen 26 jaar
  Renato Lebbink 25 jaar
  Costa Rangazas 25 jaar
  Danco van der Ley 25 jaar

  Deze mensen werden voor zo ver aanwezig met de bijbehorende gouden dan wel zilveren speld gedecoreerd, tevens kreeg men een jubileum certificaat overhandigd .

  In het middagprogramma werden nog de onderdelen: zoeken naar kleine voorwerpen, oefening stil zijn en de overval door de combinaties afgewerkt, met het volgende resultaat:
   
  Plaats Naam deelnemer Naam hond
  01. Bas Koster (Prijs afd 3 en wisselbeker kampioen) Rex
  02. Gert Jan Peeters (Prijs afd 1 en 2) Bruno
  03. Jan Slangen Denzel
  04. Fokke Dijkman Vito
  05. Stefanie van der Wallen Tiba
  06. Sheryl Topma Nicky
  07. Gerrit van Renselaar Rico
  08. Rik Snippe Finn
  09. Bertus Veenstra Dacian
  10. Bennie Zuur Devil

  In de top tussen nummer 1 en 2 was het spannend door een gelijke puntenstand, namelijk 333 punten, Door de toepassing van de regel dat de waardering van de hoogste score bij afdeling 3 prevaleert, is de eerste plek en dus het kampioenschap gegaan naar Bas Koster met Rex.

  Met dank aan alle deelnemers, publiek, organisatie, verzorging,(kantine team) en de weergoden hopen wij u allen volgend jaar weer te mogen begroeten op de 65e jubileums-wedstrijd te Harderwijk.

  Klik hier voor de foto's

  Vr Gr
  Namens het Bestuur

 • Deelnemers kampioenschappen Harderwijk

  Deelnemers kampioenschappen Harderwijk

  De deelnemers van de kampioenschappen in Harderwijk zijn bekend. De wedstrijd zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 9 september.
   

  Deelnemer Hond
  G. van Renselaar Rico
  S.H.J. van der Wallen Tiba
  B. Zuur Devil
  J. Slangen Denzel
  B. Veenstra Dacian
  G.J. Peters Bruno
  B.M.D. Koster Rex
  F. Dijkman Vito
  S.A. Topma Nicky
  R. Snippe Finn

   

 • Wijziging opzoeken en lokaliseren van een persoon

  Wijziging opzoeken en lokaliseren van een persoon

  Bij de wijze van locatie nemen is de volgende wijziging van toepassing:

  De hond dient aangelijnd aan een lijn van ** ± 3 meter de locatie of het gebouw attent af te zoeken.
  (**Was ± 5 meter)

  De wijziging gaat in vanaf 29 augustus 2022.

 • Agenda Ledenvergadering Woensdag 18 mei 2022

  Agenda Ledenvergadering Woensdag 18 mei 2022

  - Opening door de Voorzitter.

  - Notulen vorige vergadering.

  - Verslag van de kascontrolecommissie door C. de Groot.

  - Bestuursverkiezingen: Aftredend zijn G. Streng, J. Zwart en F. Quaedackers.
  Allen stellen zich herkiesbaar. Niemand heeft zich binnen de gestelde termijn aangemeld om bestuurslid te willen worden.

  - Rondvraag

  - Sluiting.

  De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 mei en begint om 13 uur.

  Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.


   

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.