Nieuws

 • Regels bij keuringen

  Regels bij keuringen

  Het inschrijven bij aanvang van een keuring, dient te geschieden met een originele beveiligingspas. Kopieën worden niet meer geaccepteerd.

  Om een keuring te laten plaatsvinden, dienen 14 dagen voor de keuringsdatum, tenminste 4 deelnemers te zijn ingeschreven, die ook het inschrijfgeld al hebben voldaan.

 • Kampioenswedstrijd 2021

  Kampioenswedstrijd 2021

  Het bestuur hoopt van harte dat de Kampioenswedstrijd 2021 kan plaatsvinden. Een en ander zal natuurlijk afhankelijk zijn van het Corona-verloop en regelgeving met betrekking tot evenementen in September.

  Alle gemaakte afspraken en tot nu toe behaalde resultaten komen te vervallen. De deelname en de Top-10 zal worden samengesteld naar aanleiding van resultaten behaald tussen 1 september 2020 en het begin van de zomerstop 2021.

   

 • Examens speurhond explosieven stilgelegd

  Examens speurhond explosieven stilgelegd

  Naar aanleiding van een bericht van het ministerie van Justitie zijn de examens speurhond explosieven tot nader order stilgelegd.

  Namens het bestuur en commissaris der keuringen NBvdD.

   

 • Regelingen op keuringen in verband met Covid-19

  Regelingen op keuringen in verband met Covid-19

  In verband met de regelingen en beperkingen aangegeven door de overheid en in het belang van de gezondheid van de leden van de Nederlandse Bond voor de Diensthond, hebben wij tot wederopzegging, de volgende regelingen tijdens keuringen vastgesteld.
   

  1. De anderhalve meter regel wordt tijdens de gehele keuring aangehouden. Zowel door organisatoren, deelnemers, keurmeesters, helpers en publiek.
  2. Mensen die verkouden zijn hoesten en niezen, worden niet tot het terrein toegelaten.
  3. De organisatie ziet erop toe dat de 1.5 meter en de regel m.b.t. verkouden mensen wordt nageleefd.
  4. Op de keuring kunnen alleen aanwezig zijn: Organisatoren, deelnemers, keuringscommissie en helper(s) en maximaal 1 persoon publiek per deelnemer.
  5. Het verblijf van de keurmeesters en helper, dient zodanig te zijn ingericht, dat ook zij de 1.5 meter regel kunnen handhaven. Bij droog weer en temperaturen boven de 15 graden, mag de ruimte voor de keurmeesters ook buiten worden ingericht, mits de nodige privacy is gewaarborgd.
  6. Desinfecterende middelen dienen bij het toilet en bij een eventueel fonteintje elders aanwezig te zijn. Inschrijven: De geleider legt alle bescheiden op een tafel die 1.5. meter van de keuringscommissie is verwijderd en blijft achter deze tafel teneinde eventuele vragen te kunnen beantwoorden.
  7. Gebruik van de lange lijn in afdeling II.  Men kan een eigen lijn (op  de juiste lengte)  gebruiken. Indien er via de organisator 1 lijn wordt gebruikt die een ieder gebruikt, dienen de deelnemers bij deze oefeningen handschoenen te dragen. Dit om een eventuele besmetting via een lange lijn te voorkomen. 

  Aanvang van oefeningen: De geleider lijnt zijn hond af bij de pion die 5 meter van de keurmeester is geplaatst. Hij volgt tot aan de volgende (2e) pion en houdt halt LINKS naast deze pion.De keurmeester zal 1.5 meter van deze pion verwijderd zijn. Daarmee voorkomen wij het dragen van mondkapjes tijdens de meeste oefeningen.
  Tijdens het zoeken draagt de geleider handschoenen. (Wegwerp dan wel andere) De geleider legt na het einde van de oefening de gevonden voorwerpen in het bakje dat minstens 1.5 meter van de keurmeester staat.
  De organisatie draagt zorg dat de keurmeester van de zoekoefening zijn handen kan ontsmetten.
  Overval: Zowel de geleider- als de helper dragen een mondkapje en handschoenen tijdens deze oefening.

  De organisatie draagt zorgt voor voldoende mondkapjes en wegwerphandschoenen.

  De secretaris.

 • Eventuele maatregelen op keuringen in verband met Covid-19-virus

  Eventuele maatregelen op keuringen in verband met Covid-19-virus

  Het bestuur krijgt momenteel veel vragen over eventuele aanpassingen op keuringen in verband met het Corona-virus.

  De keuringen beginnen na de zomerstop. Niemand weet hoe de situatie dan is. Het bestuur weet momenteel niet of er tegen die tijd maatregelen getroffen dienen te worden.

  Zoals de situatie nu is zal er mogelijk gewerkt worden met mondkapjes, 1.5 afstand, geen bezoekers en geen fysiek contact bij de overval. Maar let op!!! MOGELIJK.
  De situatie zal 14 dagen voor de eerste keuring worden bekeken en de op dat moment noodzakelijke maatregelen zullen op deze site bekend gemaakt worden.

  Het heeft geen zin om NU te mailen en/of te bellen met vragen over eventuele maatregelen.

  Het bestuur.
   

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.