Nieuws

 • Landelijke wedstrijd afgelast

  Landelijke wedstrijd afgelast

  Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat vanwege een aantal afmeldingen van deelnemers aan ons kampioenschap het deelnemersveld dusdanig klein is geworden dat het bestuur heeft moeten besluiten om de wedstrijd dit jaar niet te laten doorgaan.

   

 • In Memoriam

  In Memoriam

  Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat mevrouw de Weerd op 21 juni jl. is overleden.

  Samen met haar man Gerrit was ze jarenlang een steunpilaar voor onze bond. Tot voor enkele jaren bezocht ze trouw de jaarlijkse kampioenswedstrijd.
  De laatste keer dat ze er was zei ze: "Er is zoveel veranderd en er zijn zoveel nieuwe mensen dat ik de bond van Gerrit en mij niet meer herken".

  We wensen de familie veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

  Het Bestuur.

 • Zomerstop

  Zomerstop

  Van maandag 1 juli tot zaterdag 31 augustus zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop.

  We wensen jullie allen alvast een fijne vakantie toe!


 • Agenda Ledenvergadering woensdag 15 mei

  Agenda Ledenvergadering woensdag 15 mei

  - Opening door Voorzitter
  - Notulen vorige vergadering.
  - Verslag van de kascontrole door dhr. L. Roosjen.
  - Bestuursverkiezingen. Aftredend zijn: dhr. Van der Leij, dhr. Stoffer en dhr. Kampjes. Allen stellen zich herkiesbaar.
  - Rondvraag.
  - Sluiting.

  Eventuele bestuurskandidaten kunnen zich nog vóór woensdag 8 mei 2019, per mail aanmelden bij de secretaris.

  Aanvang: 13 uur
  Adres: Plaggenweg 2, Harderwijk.

 • Nieuw ontwerp geschiktheidsverklaring

  Nieuw ontwerp geschiktheidsverklaring

  Namens het Keuringsbureau kunnen wij u melden dat iedereen die geslaagd is voor een keuring die gehouden werd vanaf 1 april 2019, wordt voorzien van een gloednieuwe geschiktheidsverklaring.

  De nieuwe passen worden aangeleverd op creditcard formaat.

  Wij hopen dat u net als ons het nieuwe ontwerp kunt waarderen.

  Lees meer

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.