Nieuws

 • Regelingen op keuringen in verband met Covid-19

  Regelingen op keuringen in verband met Covid-19

  In verband met de regelingen en beperkingen aangegeven door de overheid en in het belang van de gezondheid van de leden van de Nederlandse Bond voor de Diensthond, hebben wij tot wederopzegging, de volgende regelingen tijdens keuringen vastgesteld.
   

  1. De anderhalve meter regel wordt tijdens de gehele keuring aangehouden. Zowel door organisatoren, deelnemers, keurmeesters, helpers en publiek.
  2. Mensen die verkouden zijn hoesten en niezen, worden niet tot het terrein toegelaten.
  3. De organisatie ziet erop toe dat de 1.5 meter en de regel m.b.t. verkouden mensen wordt nageleefd.
  4. Op de keuring kunnen alleen aanwezig zijn: Organisatoren, deelnemers, keuringscommissie en helper(s) en maximaal 1 persoon publiek per deelnemer.
  5. Het verblijf van de keurmeesters en helper, dient zodanig te zijn ingericht, dat ook zij de 1.5 meter regel kunnen handhaven. Bij droog weer en temperaturen boven de 15 graden, mag de ruimte voor de keurmeesters ook buiten worden ingericht, mits de nodige privacy is gewaarborgd.
  6. Desinfecterende middelen dienen bij het toilet en bij een eventueel fonteintje elders aanwezig te zijn. Inschrijven: De geleider legt alle bescheiden op een tafel die 1.5. meter van de keuringscommissie is verwijderd en blijft achter deze tafel teneinde eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

  Aanvang van oefeningen: De geleider lijnt zijn hond af bij de pion die 5 meter van de keurmeester is geplaatst. Hij volgt tot aan de volgende (2e) pion en houdt halt LINKS naast deze pion.De keurmeester zal 1.5 meter van deze pion verwijderd zijn. Daarmee voorkomen wij het dragen van mondkapjes tijdens de meeste oefeningen.
  Tijdens het zoeken draagt de geleider handschoenen. (Wegwerp dan wel andere) De geleider legt na het einde van de oefening de gevonden voorwerpen in het bakje dat minstens 1.5 meter van de keurmeester staat.
  De organisatie draagt zorg dat de keurmeester van de zoekoefening zijn handen kan ontsmetten.
  Overval: Zowel de geleider- als de helper dragen een mondkapje en handschoenen tijdens deze oefening.

  De organisatie draagt zorgt voor voldoende mondkapjes en wegwerphandschoenen.

  De secretaris.

 • Eventuele maatregelen op keuringen in verband met Covid-19-virus

  Eventuele maatregelen op keuringen in verband met Covid-19-virus

  Het bestuur krijgt momenteel veel vragen over eventuele aanpassingen op keuringen in verband met het Corona-virus.

  De keuringen beginnen na de zomerstop. Niemand weet hoe de situatie dan is. Het bestuur weet momenteel niet of er tegen die tijd maatregelen getroffen dienen te worden.

  Zoals de situatie nu is zal er mogelijk gewerkt worden met mondkapjes, 1.5 afstand, geen bezoekers en geen fysiek contact bij de overval. Maar let op!!! MOGELIJK.
  De situatie zal 14 dagen voor de eerste keuring worden bekeken en de op dat moment noodzakelijke maatregelen zullen op deze site bekend gemaakt worden.

  Het heeft geen zin om NU te mailen en/of te bellen met vragen over eventuele maatregelen.

  Het bestuur.
   

 • Activiteiten tijdens de corona crisis

  Activiteiten tijdens de corona crisis

  Beste leden,

  in onderstaand document zijn richtlijnen en adviezen rondom activiteiten tijdens de corona crisis te vinden namens het bestuur van de Nederlandse Bond voor de Diensthond.

  Corona-maatregelen.docx

   

 • Kampioenswedstrijd NBvdD 2020 afgelast

  Kampioenswedstrijd NBvdD 2020 afgelast

  In verband met de Corona crisis en de door de overheid genomen maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de Kampioenswedstrijd dit jaar niet te laten plaatsvinden.

   

 • Aanvragen tijdelijke pas

  Aanvragen tijdelijke pas

  Naar aanleiding van het besluit van de Overheid betreft het Corona-Virus, heeft De Nederlandse Bond voor de Diensthond besloten om alle keuringen tot en met de zomerstop te laten vervallen.

  Er is voor leden van de Bond voor de Diensthond een mogelijkheid om een tijdelijke pas aan te vragen. Deze pas zal geldig zijn tot 30 november 2020. Wij hopen u hiermee voldoende ruimte te geven om alsnog uw pas te kunnen verlengen na de zomerstop.

  Als er een tijdelijke pas wordt aangevraagd dient u het volgende aan te leveren bij het Keuringsbureau (Keuringsbureau@dediensthond.nl) :

  - Pasfoto en foto van de hond!!
  - Kopie van de Geschiktheidsverklaring die u wilt verlengen voor en achterkant
  - Uw NAW-gegevens (Initialen, Achternaam, geboortedatum en adres)

  Voor nu, wensen wij u veel gezondheid toe. Bestuur Nederlandse Bond voor de Diensthond.

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.