Nieuws

 • Geslaagd

  Geslaagd

  Dhr. J. Zwart is geslaagd als Keurmeester Speurhond Explosieven en Wapens NBvdD.

  Namens het bestuur van harte gefeliciteerd en veel plezier bij het keuren !!


 • Kampioenswedstrijd NBvdD 2019 :: Aankondiging

  Kampioenswedstrijd NBvdD 2019 :: Aankondiging

  Dit jaar zal op vrijdag 13 september onze kampioenswedstrijd gehouden worden. We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten.

  Adres: Terrein DHV Herderewich, te Harderwijk.

  Aanvang: 9.15 uur

 • Aankondiging ledenvergadering 2019

  Aankondiging ledenvergadering 2019

  De datum van de ledenvergadering van dit jaar is bekend.

  De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 15 mei en begint om 13 uur.

  Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LD, te Harderwijk.

   

 • Regels voor keuring speurhonden explosieven

  Regels voor keuring speurhonden explosieven

  Keurmeesters, tevens gecommitteerde: Keurmeesters in opleiding:
  A.F. Stoffer A.Boone
  G. Kampjes J. Zwart
  A.P.M. Streng B. Koster
    M. vd Bosch
    E. Zwijnenberg

  De keuringen worden gehouden op iedere 3e vrijdag van de maand met uitzondering van feestdagen en zomer-/winterstop, in Harderwijk of directe omgeving.
  Deelname aan deze keuring geschiedt op inschrijving en moet tenminste in het totaal uit 4 deelnemers bestaan.
  De keuringscommissie bestaat uit 2 keurmeesters. Worden er 2 keurmeesters vanuit de nieuwe opleiding opgesteld, dan is er altijd een gecommitteerde bij de keuring aanwezig om op het verloop van de keuring toe te zien, te weten: de heren Stoffer, Kampjes of Streng.
  De examen stoffen zijn gewaarborgd in beheer bij J. Zwart te Harderwijk, die er zorg voor draagt dat de koffer op de dag van het examen op de keuringslocatie aanwezig is.

  Inschrijving geschiedt door invulling van het formulier Deelname keuring speurhond explosieven met daarbij:
   
  - Een pasfoto van de geleider
  - Een foto van de hond
  - Een kopie van de beveilligings pas zoals op de website staat aangegeven,

  Betaling aan de penningmeester o.v.v. naam van de deelnemer en de vermelding deelname keuring speurhonden.

  De deelnemers worden op de website vermeld onder de door de aanvrager gewenste keuringsdatum.

  Voor vragen over deze keuringen kunt u bellen met de commissaris der keuringen op 0621217200 of mailen naar commissarisderkeuringen@dediensthond.nl

  Ik hoop U zo voldoende te hebben ingelicht.

  De commissaris der keuringen,
  Guus Streng

 • Contributie 2019

  Contributie 2019

  Beste leden,

  De contributie voor 2019 zal in de 2e of 3e week van januari via de automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Wij verzoeken u hier alvast rekening mee te houden.

  Mochten uw bankgegevens in het afgelopen jaar zijn gewijzigd en heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven, doet u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk via het Formulier Wijziging Persoonsgegevens.

  Per 1 januari 2019 zullen wij geen nieuwe lidmaatschapspassen meer verstrekken !!

  U kunt daarover het e.e.a. terugvinden in het nieuwsbericht hieronder.


Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.