Nieuws

 • In Memoriam

  In Memoriam

  Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat mevrouw de Weerd op 21 juni jl. is overleden.

  Samen met haar man Gerrit was ze jarenlang een steunpilaar voor onze bond. Tot voor enkele jaren bezocht ze trouw de jaarlijkse kampioenswedstrijd.
  De laatste keer dat ze er was zei ze: "Er is zoveel veranderd en er zijn zoveel nieuwe mensen dat ik de bond van Gerrit en mij niet meer herken".

  We wensen de familie veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

  Het Bestuur.

 • Voorlopige Ranking

  Voorlopige Ranking

   

  Voorlopige ranking mogelijke deelnemers Kampioenschap 2019 NBvdD.
  (Bijgewerkt t/m 10 juni)

  Geleider

  Naam hond

  Aantal punten

  M.I.Leunissen Bayley 340
  E.A. Boersma Splinter 338
  B.M.D. Koster Berry 338
  M. Bosman Thunder 337
  M.J. van den Bosch Kaylee 336
  B. Zuur Hera 336
  E.C.T. Sommers Max 335
  W.G.J. van Gent Rana 334
  J. Visser Andor 334
  D. Enthoven Contra 334
  F. Dijkman Biker 334

   

 • Mededelingen betreffende de Landelijke wedstrijd

  Mededelingen betreffende de Landelijke wedstrijd

  Onze landelijke wedstrijd word dit jaar gehouden op vrijdag 13 september 2019.

  Door het bestuur zijn, op verzoek, blauwe, genummerde, hesjes aangeschaft ten behoeve van betere herkenning op de Landelijke wedstrijd. Deelnemers dienen die te dragen tijdens de wedstrijd.
  Op de hesjes staat alleen het deelnemersnummer en het logo van de Nederlandse Bond voor de Diensthond. Geen reclame.

  Verder is deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk als de naam van de geleider/geleidster genoemd mag worden en er geen bezwaar is tegen het maken van foto´s van de deelnemer/deelneemster en/of hond tijdens de wedstrijd.

 • Zomerstop

  Zomerstop

  Van maandag 1 juli tot zaterdag 31 augustus zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop.

  We wensen jullie allen alvast een fijne vakantie toe!


 • Agenda Ledenvergadering woensdag 15 mei

  Agenda Ledenvergadering woensdag 15 mei

  - Opening door Voorzitter
  - Notulen vorige vergadering.
  - Verslag van de kascontrole door dhr. L. Roosjen.
  - Bestuursverkiezingen. Aftredend zijn: dhr. Van der Leij, dhr. Stoffer en dhr. Kampjes. Allen stellen zich herkiesbaar.
  - Rondvraag.
  - Sluiting.

  Eventuele bestuurskandidaten kunnen zich nog vóór woensdag 8 mei 2019, per mail aanmelden bij de secretaris.

  Aanvang: 13 uur
  Adres: Plaggenweg 2, Harderwijk.

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.