Adressen

Rekeningnummer
NL24INGB0001135167
Ned. Bond v.d Diensthond te Bocholtz.

Internet
www.dediensthond.nl

Keuringsbureau NBvdD
Hoofdstraat 2-4,
6916 AC Tolkamer.
e. keuringsbureau@dediensthond.nl

Bondspenningmeester en Ledenadministratie
e. penningmeester@dediensthond.nl

Bondssecretaris en Beheer Klachtencommissie
Dhr. Felix Quaedackers,
Instructeur Politie Limburg b.d.
e. secretaris@dediensthond.nl
t. +31654987165

Technische Commissie
Dhr. Guus Streng,
Brigadier Regiopolitie Haaglanden b.d.
t. +31621217200

Hoofd Opleiding Speurhonden
Dhr. Alfred Stoffer

Beheer Website
e. webmaster@dediensthond.nl