Cursus

Aan leden van Nederlandse Bond voor de Diensthond wordt de mogelijkheid geboden om de volgende cursussen te volgen:

Cursussen Certificaten
  • Surveillancehond
  • Speurhond explosieven
  • Toetsing combinaties van bewakingsdiensten