Lidmaatschap

Lid worden van de NBvdD kunnen:
1. Ambtenaren van politie.
2. Ambtenaren van belastingdienst Douane.
3. Leden van de Krijgsmacht.
4. Medewerkers van particuliere beveiligingsdiensten.
5. Zij die uit hoofde van hun ambt of beroep gelijkgesteld kunnen worden aan één der onder 1 t/m 4 hierboven genoemde personen, zulks ter beoordeling van het bondsbestuur.
In principe kan elke hond deelnemen mits deze:
1. Eigendom is van een lid.
2. Goed gezond is en een goede bouw heeft.
3. Een goed gebit- en een goede beharing heeft.
4. Min. 55 cm en max. 70 cm hoog is. (Voor speurhonden gelden deze bepalingen niet)
5. Niet aan de oren en / of staart is gecoupeerd.
6. De hond de leeftijd van 1 jaar en 6 maanden heeft bereikt.
Mocht u lid willen worden, zie dan de volgende link voor de inschrijvingsprocedure in de Algemene Voorwaarden.