Tarieven

Contributie per kalenderjaar € 35,00
Contributie (€ 35,-) + Entreegeld (€ 10,-) bij aanmelding.
Nieuwe leden die lid worden tussen 1 oktober en 31 december van een kalenderjaar, betalen
slechts € 35,-. Dit is omdat de contributie per kalenderjaar wordt verrekend.
LET OP dit geldt enkel voor nieuwe leden, niet voor herintreders.
De contributie wordt in januari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Bij stornering wordt er € 10,- administratiekosten gerekend bovenop de contributie.
€ 50,00
Donatie (min.) € vrije donatie
Certificaat (her) keuring Beveiligingssurveillancehond
Leden die zich met één hond inschrijven voor 2 keuringen, krijgen het inschrijfgeld van de tweede keuring onvoorwaardelijk NIET terug wanneer zij voor de eerste keuring slagen, wel kunnen zij 2x aan een keuring deelnemen.
€ 90,00
Certificaat (her) keuring Beveiligings Surveillancehond Explosieven. € 110,00
Duplicaat Geschiktheidsverklaring (G.S.V.). € 10,00
Duplicaat Certificaat. € 15,00
Voorschriften. Bev.Surv.hond (ingebonden (A5)) inclusief verzenden. € 12,00
Administratiekosten ivm te late betaling, danwel na stornering inschrijfgeld keuring. € 10,00
Administratiekosten terugboeking keuringsgeld na 14 dagen van de datum van keuring. € 10,00
Adverteren op de website (kwartaal). € 85,00
Adverteren op de website (jaar). € 250,00