Voorwaarden voor Inschrijving Deelname Keuring NBvdD

Automatische Incasso voor nieuwe leden:

Voor het up to date houden van onze administratie, bent u ook verplicht accoord te gaan met de automatische incasso bij inschrijving als nieuw lid. Het inschrijfformulier kunt u vinden op de website. Het inschrijfgeld voor een keuring dient u zelf over te maken.

Aanvraag organiseren keuring:

Schriftelijk en 6 weken voorafgaand aan een gekozen keuringsdatum bij het Keuringsbureau.

Inschrijven en inschrijfgeld:

Aanmelden voor de keuring dient enkel te geschieden via het inschrijfformulier voor de keuring. Dit is vinden onder formulieren op deze website.
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 weken voor de keuring te zijn voldaan op rekeningnummer NL24INGB0001135167 t.n.v. Ned. Bond v.d Diensthond te Bocholtz.
Als er dan nog niet is voldaan, dan wordt de combinatie uitgesloten van de keuring.

Bevestiging deelname:

Na ontvangst van het inschrijfgeld, doch uiterlijk 2 weken voor de keuring, staat uw naam als bevestiging van deelname bij de desbetreffende keuring vermeld als deelnemer.

Verzending Certificaat & Geschiktheidsverklaring:

Mits voldaan is aan alle verplichtingen, ontvangt men uiterlijk 4 weken na het, met goed gevolg afleggen van een keuring het Certificaat "Beveiliging Surveillancehond" of het "Certificaat Speurhond Explosienven" & de Geschiktheids verklaring.

De honden die toegelaten worden voor een Keuring Beveiligingssurveillancehond:

Tot de keuring voor het certificaat beveiligingssurveillancehond worden toegelaten, honden die behoren tot één van de volgende rassen: herdershond (in al zijn variëteiten), Dobermann, Bouvier, Riesenschnauzer, AiredaleTerriër, Rottweiler, Boxer en alle kruisingen tussen deze rassen.
Het hoofdbestuur is bevoegd honden van andere rassen tot een keuring toe te laten. Een hond dient bij deelname aan een keuring de leeftijd van 18 maanden te hebben bereikt.

Foto van de hond:

Foto voor de geschiktheidsverklaring.De foto moet het formaat van 11 x 7 centimeter hebben, waarbij de hond die op de foto staat afgebeeld het formaat van minimaal/ongeveer 9 x 6 centimeter moet hebben.

Voorbeeld foto Hond

Zie bovenstaand voorbeeld.

In uw foto programma is het niet altijd duidelijk hoe de foto in centimeters te verkleinen of vergroten, de maten worden meestal in pixels gegeven, de pixel maten zijn dan 312 x 198 pixels ( = 11 x 9 cm) en de hond heeft dan ongeveer de maat van 255 x 170 pixels ( = 9 x 6 cm), zorg er ook voor dat de foto vanaf de zijkant genomen word. Als u de juiste maten hebt sla de foto dan op als een .jpg bestand, dit formaat wordt door bijna alle fotoprogramma‘s ondersteund.

Mocht het zijn dat u toevallig een programma hebt dat dit bestandsformaat niet ondersteunt, sla het dan op als .bmp of .gif.

En stuur deze foto mee als bijlage per e-mail naar het adres keuringsbureau@dediensthond.nl of als u de foto hebt afgedrukt naar het Keuringsbureau NBvdD, Hoofdstraat 2-4, 6916 AC, Tolkamer. Vermeldt hierbij duidelijk uw naam en de naam van uw hond.

Pasfoto van de geleid(st)er:

Pasfoto voor de geschiktheidsverklaring. U dient ook een pasfoto van uzelf mee te sturen. Vermeldt op de achterkant duidelijk uw naam, geboorteplaats en geboortedatum.

Legitimatiebewijs,
en inentingsboekje:

Op de dag van de keuring dient u, bij aanmelding, aan de keuringscommissie uw geldige beveiligings ID te kunnen overleggen, en uw inentingsboekje.
Zonder deze bescheiden kunt u niet deelnemen aan de keuring.