Wijzigingen per 1 februari 2023

Voor het organiseren van een keuring beveiligingssurveillancehond dient men tenminste 5 deelnemers te hebben.
Deelnemers dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de keuringsdatum te hebben ingeschreven en betaald.

Is hier niet aan voldaan, dan zal men niet aan de keuring kunnen deelnemen of zal de keuring niet kunnen doorgaan.

Onveranderd is dat een keuring 6 kalenderweken voor de keuringsdatum dient te worden aangevraagd.

Het inschrijfgeld voor de keuring Beveiligingssurveillancehond wordt per 1.2.2023 € 90,- en voor een surveillancehond explosieven € 110,-

 


Geplaatst op: 01-01-2023