Agenda ledenvergadering 2023

Agenda Ledenvergadering:
Woensdag 10 mei 2023, 13.00 uur, Plaggenweg 1, Harderwijk.

 
- Opening door de Voorzitter.
- Notulen vorige vergadering.
- Verslag van de kascontrolecommissie.
- Bestuur: Er is dit jaar niemand aftredend en het bestuur is voltallig.
- Rondvraag
- Sluiting

Klik hier voor de Notulen van de ledenvergadering van vorig jaar.


Geplaatst op: 05-04-2023