Regels bij keuringen

Het inschrijven bij aanvang van een keuring, dient te geschieden met een originele beveiligingspas. Kopieën worden niet meer geaccepteerd.

Om een keuring te laten plaatsvinden, dienen 14 dagen voor de keuringsdatum, tenminste 4 deelnemers te zijn ingeschreven, die ook het inschrijfgeld al hebben voldaan.Geplaatst op: 06-09-2020