Veranderingen voor deelname aan kampioenschappen van de Bond

Daar de kampioenswedstrijd 2019 geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur zich beraden op een nieuwe modus voor deelname aan deze wedstrijd. Het is uiteraard zeer belangrijk dat er voldoende deelnemers zijn om een kampioenschap te laten doorgaan. De Top 10 blijft gehandhaafd en combinaties in de Top 10 hebben het eerste recht van deelname. Geleiders die op de keuring 340 punten behalen worden meteen gevraagd of zij aan de kampioenswedstrijd willen deelnemen. Het keuringsbureau publiceert maandelijks de top 10 op de website van de Bond.

Zijn er te weinig deelnemers in de Top 10, dan gaat de onderstaande regel in werking:
Combinaties die bij de oefening “persoon lokaliseren" 0 punten kregen, maar aan het einde van de dag toch 300 punten behaalden, worden uitgenodigd voor deelname aan het kampioenschap. Deze combinaties krijgen de voorkeur boven combinaties die in afdeling 3 minder dan 50 punten behaalden. De laatste keuring voor de zomerstop maakt de stand van zaken duidelijk, waarna de kandidaten zo snel mogelijk worden benaderd. Eerst komt de Top 10 aan de beurt, daarna een selectie waarbij afdeling 1 en 3 doorslaggevend zijn.

Prijzen voor deelname en klassering:
Verder willen wij als bond het prijzenpakket voor deelname en klassering een boost geven. Aangezien wij een bond zijn die een commerciële sector vertegenwoordigen gaan we de deelname aan het kampioenschap een commercieel tintje geven.

Dit houdt in dat:
De 1ste plaats een beloning krijgt van € 250,00
De 2de plaats een beloning krijgt van € 175,00
De 3de plaats een beloning krijgt van € 100,00

De overige deelnemers ontvangen een vergoeding van € 25,00 voor deelname.
Buiten deze prijzen zijn er natuurlijk de reguliere prijzen, wisselbekers en aandenkens.

Het bestuur.


Geplaatst op: 10-10-2019