Regels voor keuring speurhonden explosieven

Keurmeesters, tevens gecommitteerde: Keurmeesters in opleiding:
A.F. Stoffer A.Boone
G. Kampjes J. Zwart
A.P.M. Streng B. Koster
  M. vd Bosch
  E. Zwijnenberg

De keuringen worden gehouden op iedere 3e vrijdag van de maand met uitzondering van feestdagen en zomer-/winterstop, in Harderwijk of directe omgeving.
Deelname aan deze keuring geschiedt op inschrijving en moet tenminste in het totaal uit 4 deelnemers bestaan.
De keuringscommissie bestaat uit 2 keurmeesters. Worden er 2 keurmeesters vanuit de nieuwe opleiding opgesteld, dan is er altijd een gecommitteerde bij de keuring aanwezig om op het verloop van de keuring toe te zien, te weten: de heren Stoffer, Kampjes of Streng.
De examen stoffen zijn gewaarborgd in beheer bij J. Zwart te Harderwijk, die er zorg voor draagt dat de koffer op de dag van het examen op de keuringslocatie aanwezig is.

Inschrijving geschiedt door invulling van het formulier Deelname keuring speurhond explosieven met daarbij:
 
- Een pasfoto van de geleider
- Een foto van de hond
- Een kopie van de beveilligings pas zoals op de website staat aangegeven,

Betaling aan de penningmeester o.v.v. naam van de deelnemer en de vermelding deelname keuring speurhonden.

De deelnemers worden op de website vermeld onder de door de aanvrager gewenste keuringsdatum.

Voor vragen over deze keuringen kunt u bellen met de commissaris der keuringen op 0621217200 of mailen naar commissarisderkeuringen@dediensthond.nl

Ik hoop U zo voldoende te hebben ingelicht.

De commissaris der keuringen,
Guus Streng


Geplaatst op: 12-01-2019