Keuringsbureau NBvdD

Daar hij teveel werkzaamheden had heeft Guus Streng besloten een deel van zijn administratieve taken te beeindigen. Hij blijft voorlopig commissaris de keuringen, maar krijgt assistentie van een keuringsbureau.

Dit keuringsbureau zal met onmiddelijke ingang de administratie van keuringen en de uitgifte van certificaten uitvoeren. Het keuringsbureau is bereikbaar op keuringsbureau@dediensthond.nl. Het telefoonnummer hiervan volgt zeer binnenkort.

Belangrijk: 

Organisatie van of deelname aan keuringen dienen via bovenstaand email adres tijdig te worden aangevraagd door middel van de juiste formulieren. Even snel en te laat inschrijven voor een keuring zal in de toekomst niet meer gaan.

Controle op lidmaatschap en betalingen van keuringsgelden zullen 7 dagen voor de keuring worden gecontroleerd. Wie op het moment van controle geen lid is, niet betaald heeft of niet door middel van het juiste formulier de gegevens heeft aangeleverd kan helaas niet aan de keuring deelnemen.

 


Geplaatst op: 14-09-2018