64e kampioenschapswedstrijd 2022

9 September 2022 te Harderwijk

Na dat een ieder zich had ingeschreven is de wedstrijd rond 10.00 uur aangevangen met afdeling 1 van het wedstrijd reglement, het surveilleren links, om commanderen en het fietsvolgen, ter afsluiting van dit onderdeel was de vrije sprong over een hindernis nog te doen.
In het verdere verloop van de dag werden van de diverse andere afdelingen de onderdelen afwisselend door elkaar afgewerkt.
Zoals het lokaliseren persoon, opzoeken en lokaliseren van grote voorwerpen het afliggen.
Na de lunchpauze werden de combinaties voorgesteld door de voorzitter van de Nederlandse Bond voor de Diensthond Dhr. D. van der Ley.
Vervolgens werden de keurmeesters, Mevrouw Sleegers en de Heer Zwart, de helpers de Heren Poppelaars en Poortman, en de overige functionarissen aan het publiek voorgesteld.

Aan het einde van deze voorstellingsronde werden een aantal personen gelauwerd met het feit dat ze een jubileum te vieren hadden.
 
Naam jubilaris Jubileum
Guus Streng 43 jaar
Ron van Dijk 43 jaar
Cees de Groot 42 jaar
Gert Kampjes 40 jaar
Alfred Stoffer 40 jaar
Henk Hondebrink 26 jaar
Nico Klaassen 26 jaar
Renato Lebbink 25 jaar
Costa Rangazas 25 jaar
Danco van der Ley 25 jaar

Deze mensen werden voor zo ver aanwezig met de bijbehorende gouden dan wel zilveren speld gedecoreerd, tevens kreeg men een jubileum certificaat overhandigd .

In het middagprogramma werden nog de onderdelen: zoeken naar kleine voorwerpen, oefening stil zijn en de overval door de combinaties afgewerkt, met het volgende resultaat:
 
Plaats Naam deelnemer Naam hond
01. Bas Koster (Prijs afd 3 en wisselbeker kampioen) Rex
02. Gert Jan Peeters (Prijs afd 1 en 2) Bruno
03. Jan Slangen Denzel
04. Fokke Dijkman Vito
05. Stefanie van der Wallen Tiba
06. Sheryl Topma Nicky
07. Gerrit van Renselaar Rico
08. Rik Snippe Finn
09. Bertus Veenstra Dacian
10. Bennie Zuur Devil

In de top tussen nummer 1 en 2 was het spannend door een gelijke puntenstand, namelijk 333 punten, Door de toepassing van de regel dat de waardering van de hoogste score bij afdeling 3 prevaleert, is de eerste plek en dus het kampioenschap gegaan naar Bas Koster met Rex.

Met dank aan alle deelnemers, publiek, organisatie, verzorging,(kantine team) en de weergoden hopen wij u allen volgend jaar weer te mogen begroeten op de 65e jubileums-wedstrijd te Harderwijk.

Klik hier voor de foto's

Vr Gr
Namens het Bestuur


Geplaatst op: 15-09-2022