Contributie 2018

Beste leden,

In januari 2018 wordt uw lidmaatschap van de Nederlandse Bond voor de Diensthond weer automatisch verlengd. De contributie voor 2018 bedraagt €35,- en zal begin januari via de automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Mochten uw bankgegevens in het afgelopen jaar zijn gewijzigd en heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven, doet u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk via het Formulier Wijziging Persoonsgegevens
 


Geplaatst op: 17-12-2017