Keuringslokaties

Helaas zijn er keuringslokaties waar geen trap, springhek e.d. aanwezig zijn.
Dit dient men bij de aanvraag van een keuring aan te geven, waarna op de website vermeld zal worden dat deze objecten er niet zijn.

Bij het niet doen van een oefening worden geen punten behaald.
Een deelnemer heeft dan zelf de keuze of hij op die plaats op keuring wenst gaan.

 


Geplaatst op: 23-03-2023