Aankondiging ledenvergadering 2022

De datum van de ledenvergadering van dit jaar is bekend.

De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 mei en begint om 13 uur.

Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.

Aftredende bestuursleden: G. Streng, F. Quaedackers, J. Zwart. Allen stellen zich herkiesbaar. 
Leden die in stemming willen komen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 15 mei 2022 opgeven bij de secretaris.
 


Geplaatst op: 25-02-2022