Aanvragen tijdelijke pas

Naar aanleiding van het besluit van de Overheid betreft het Corona-Virus, heeft De Nederlandse Bond voor de Diensthond besloten om alle keuringen tot en met de zomerstop te laten vervallen.

Er is voor leden van de Bond voor de Diensthond een mogelijkheid om een tijdelijke pas aan te vragen. Deze pas zal geldig zijn tot 30 november 2020. Wij hopen u hiermee voldoende ruimte te geven om alsnog uw pas te kunnen verlengen na de zomerstop.

Als er een tijdelijke pas wordt aangevraagd dient u het volgende aan te leveren bij het Keuringsbureau (Keuringsbureau@dediensthond.nl) :

- Pasfoto en foto van de hond!!
- Kopie van de Geschiktheidsverklaring die u wilt verlengen voor en achterkant
- Uw NAW-gegevens (Initialen, Achternaam, geboortedatum en adres)

Voor nu, wensen wij u veel gezondheid toe. Bestuur Nederlandse Bond voor de Diensthond.Geplaatst op: 26-03-2020