Historie

De NBvdD

De Nederlandse Bond voor de Diensthond heeft zich ten doel gesteld het, namens de overheid, certificeren van gebruikshonden werkzaam bij particuliere beveiligingsbedrijven en buitengewone opsporingsambtenaren.

De geschiedenis van de NBvdD

De NBvdD is opgericht en gevestigd te Amsterdam, 25 september 1931.
De NBvdD is erkend bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1932, nummer 37.
De NBvdD heeft in tussenliggende periode meer dan 21.500 combinaties gecertificeerd, voor zowel de overheid (politie/justitie/defensie) als in de laatste decennia voor de Beveiligingsbranche.
De NBvdD certificeert al geruime tijd de combinaties van geleider en hond in de discipline "Speurhond Explosieven".
De NBvdD heeft in nauw overleg met het Ministerie van Justitie bewerkstelligd dat alle combinaties die zich aanmelden voor de discipline "Beveiliging Speurhond explosieven", vallen onder de werking van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureau's (Wpbr). Richtlijn Min. van Justitie d.d. 24-01-2006

De NBvdD en de toekomst.

De NBvdD wil, daar waar de overheid steeds meer terugtreedt uit de Openbare ruimten, een meer prominente rol gaan spelen bij het verkrijgen van een ruimere bevoegdheid voor particuliere beveiligingsbedrijven om te mogen werken binnen die Openbare ruimten.
De NBvdD is zich bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich brengt, maar stelt zich op het standpunt "Niet gedogen maar reguleren". Het is onacceptabel dat er in de praktijk steeds vaker wordt gesignaleerd dat er niet gecertificeerde combinaties werkzaam zijn bij grootschalige evenementen.
De NBvdD wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken en er naar streven dat er een kwaliteitskeurmerk komt voor mensen en honden die werkzaam zijn binnen die Openbare ruimten.
De NBvdD streeft naar een eenduidige geweldsinstructie voor mensen die werken met honden in de particuliere beveiligingssector.
De NBvdD streeft naar een duidelijke- en goede registratie van mens en hond, legitimatiebewijs/nummer gekoppeld aan een deugdelijke ID van de werkzame hond (chippen) en het certificaat.