Bestuur

Alfred Stoffer
Alfred Stoffer
Bond gecommitteerde keuringen speurhonden explosieven
e. speurhonden@dediensthond.nl
Bondspenningmeester
Bondspenningmeester
Bondspenningmeester en Ledenadministratie
e. penningmeester@dediensthond.nl
Danco van der Ley
Danco van der Ley
Voorzitter, PR Zaken
t. +31610827916
Felix Quaedackers
Felix Quaedackers
Bondssecretaris en Beheer Klachtencommissie
e. secretaris@dediensthond.nl
t. +31654987165
Gert Kampjes
Gert Kampjes
Algemene zaken, Bond gecommitteerde keuringen speurhonden explosieven
Guus Streng
Guus Streng
Commissaris der keuringen, Technische Commissie, Bond gecommitteerde keuringen speurhonden explosieven
t. +31621217200
Jan Zwart
Jan Zwart
Vice voorzitter, Opleider theorie keurmeester surveillance
t. +31615177610