Merchandise

Op verzoek van onze leden zijn er nu stickers en USB sticks beschikbaar.

* Stickers met logo NBvdD (€ 2,50 per stuk incl. verzendkosten)
* USB sticks van 8 GB (€ 8,50 per stuk incl. verzendkosten)

Te bestellen door het totale bedrag over te maken op rekening NL24INGB0001135167 ten name van Nederlandse Bond voor de Diensthond onder vermelding van de gewenste artikelen en uw lidmaatschapsnummer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

 
USB stick NBvdD   Sticker NBvdD